Je gaat voor gerichte aandacht, het beste voor jezelf? Wat goed!

Dan is het fijn om te weten hoe ik werk, dan weet je wat je kunt verwachten.

Er is alle aandacht voor jouw specifieke hulpvraag en aandachtspunten.


Therapie - aanpak.

De therapie maakt gebruik van een combinatie van vrije of juist gerichte opdrachten.
Door de beeldende creativiteit wordt er een diepere laag binnen in de persoon aangesproken en wordt jij gemotiveerd om iets van jezelf te laten zien c.q. neer te zetten. Het gaat daarbij niet om het mooi, als dat wel gebeurd is dat mee genomen. Mensen zijn daardoor minder afhankelijk van woorden, hun gevoel kan in/door het werk spreken.
Wat je leert blijft je ook goed bij, want de beelden zijn makkelijk in je voorstelling oproepbaar.. Zo ook de emotie, die daar bij hoort.

Hierdoor grijp je in het dagelijks leven daar makkelijker op terug.


Doel van de therapie

Deze therapievorm geeft veel inzicht in het eigen doen en laten.
Door het beeldend creëren, kan je letterlijk en figuurlijk afstand nemen
van je probleempunten:
de creaties geven je de mogelijkheid om er van een andere kant naar te kijken
er anders mee om te gaan of er zelfs los van te komen.
De therapeut spiegelt en helpt je zelf naar oplossingen zoeken,
zo wordt je niet afhankelijk van de therapeut.

Je leert leven in plaats van overleven!


Werkwijze

Je hebt besloten dat je aan de slag wilt...

  1. Dan maken wij een afspraak voor een of twee intakegesprek(ken).
  2. Hierin bespreken we je persoonlijke situatie en doen wij een of meerdere beeldende oefeningen.
  3. Ik stel vervolgens een behandelplan op aan de hand van het gesprek en de resultaten van de oefeningen.
  4. Wanneer je met het behandelplan akkoord gaat, kunnen wij direct met de behandeling beginnen.
  5. Na een afgesproken aantal sessies evalueren we je vooruitgang.
  6. Jouw vooruitgang is essentieel, zo nodig kan het behandelplan worden bijgesteld.
  7. Vertrouwelijke informatie: Indien je bent verwezen (door b.v. je psycholoog of huisarts), spreken we af of je wel/niet wilt dat de verwijzer op de hoogte wordt gehouden van je vorderingen. Je therapiesessies en kunstzinnige werken zijn vertrouwelijk en derden hebben daar in principe geen toegang toe.


Sessie-informatie

Bullet

Therapiesessies duren 60 minuten en vinden in overleg plaats.

Bullet

Evaluatie, we bespreken in hoeverre je behandelplan al succesvol is.
Indien nodig stap ik van het initieel behandelplan af om dit aan jouw vooruitgang aan te passen.

Tarieven

Kennismakingsgesprek

Gratis

Intakefase

(60 minuten + opstellen behandelplan)

€ 110,-

Therapiesessie

(60 minuten, inclusief materialen en koffie/thee)

€ 70,-

Evaluatiegesprek

(na ± 12 sessies)

€ 70,-

Vergoeding

Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister van de
Nederlandse Beroeps Vereniging van Kunstzinnig Therapeuten - Beeldend (NVKToag).
De NVKT is aangesloten bij de koepelorganisatie NVAZ.
AGB code praktijk: 90011794
AGB code Lidy de Boer-Mimpen: 90032855

De therapiekosten komen meestal voor vergoeding vanuit de aanvullende verwerking
(de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekering) in aanmerking.
Om zeker te zijn kunt u, in verband met uw persoonlijke situatie, een en ander even bij uw zorgverzekeraar na vragen.

Betaling svp (tenzij anders overeen gekomen) binnen 14 dagen op: NL43INGB0001979203


Beelden uit de praktijk: